Kuvauspalveluiden sopimusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei tilaajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Tilaaja tarkoittaa näissä ehdoissa valokuvaspalveluita tilannutta yksityishenkilöä tai yritystä.

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

Valokuvauksen hinta ja sisältö määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa. Hinnat sisältävät alv 24%.

Varausmaksu

Kuvauspalveluiden varausmaksu on suuruudeltaan 100 €, joka hyvitetään kuvauksen loppusummasta. Varausmaksu on suoritettava kahden vuorokauden sisällä kuvausajankohdan sopimisesta.  Varausmaksu palautetaan peruutustilanteessa, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Sen jälkeen varausmaksu jää kuvaajalle.

Matkakulut

Matkakulut kuuluvat palvelupakettien kuvauksien määrittelemissä rajoissa hintaan. Ylimenevistä kilometreistä laskutetaan 40 senttiä / kilometri.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Tilaaja saa kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöönsä. Kaupallinen käyttö ilman erillistä kirjallista sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten ja henkilöiden markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa. Toimitettujen kuvien tyylin, ulkoasun tai taiteellisen ilmaisun muokkaaminen tilaajan  toimesta jälkikäteen on kiellettyä.

Kuvien täydet tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa, blogissaan, sosiaalisen median tileillä sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman tilaajan erillistä lupaa, ellei kirjallisesti toisin sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan tilaajan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa ja hyviä tapoja kaikessa kuvien julkisessa käytössä.

Valokuvien tyyli, kattavuus ja varmuuskopiointit

Tilaaja on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä hänen portfoliossa ja hyväksyy sen, että kuvien tyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai kuvaushetkellä vallitsevien olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin hänen portfoliossaan esillä olevat kuvat. Kuvien taiteellisesta ilmaisusta ja tyylistä päättää valokuvaaja tilaajan toiveiden, oman harkintanan ja kuvaushetkellä vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien varmuuskopioinnista, poislukien suurikokoiset, TIFF-muotoiset kuvat. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukauden päästä  kuvaustapahtumasta.

Valokuvien toimitus ja koevedokset

Tilaaja saa koevedokset seitsemän vuorokauden sisällä kuvauksesta galleriaan nähtäväksi ja valittavaksi. Koevedoskuvia tai koevedoksista otettuja kuvakaappauksia ei saa käyttää tai julkaista missään. Valokuvaaja käsittelee asiakkaan valitsemat vedokset oman tyylinsä mukaan. Valmiit kuvat toimitetaan tilaajalle 1-4 viikon kuluttua hänen valittuaan sopivat kuvat vedoksista. Kuvien toimittaminen asiakkaalle edellyttää aina, että kuvauspalveluista koituva lasku on suoritettu ennen valmiiden kuvien toimitusta.

Valokuvat toimitetaan tilaajalle digitaalisina tiedoistoina kolmessa eri koossa:

  • Täysiresoluutioinen JPEG (SRGB)​

  • Internet-resoluutioinen JPEG (SRGB, Facebook, Instagram, email jne.)

  • Täysiresoluutioinen TIFF (AdobeRGB, kuvatulosteisiin ja -tauluihin)

Halutessaan tilaaja saa kuvista haltuunsa myös RAW-versiot. Jokaisen valmiin kuvan oikeaan alareunaan tulee kuvaajan vesileima.

Tilaaja saa valmiit kuvat nettigalleriaan ladattavaksi. Ohjeet lataukseen lähetetään erillisessä sähköpostiviestissä kuvaajan käsiteltyä kuvat valmiiksi.

Tilaajan vastuu

Tilaaja takaa, että hän antaa valokuvaajalle työrauhan ja toimii valokuvaajan kanssa yhteistyössä niin, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa kuvien epäonnistumisesta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.